Upozorňujeme účastníky, že s účinností od 1. 10. 2012 bude možné komunikovat s ISB (B2B komunikace) pouze prostřednictvím nového externího rozhraní ISB ve verzi 5.0.

Nový popis struktury komunikace bude k dispozici na interním webu burzy 2. 7. 2012.

Dále upozorňujeme všechny uživatele ISB (notáře, emitenty, administrátory emisí, účastníky…), že v souvislosti s novým externím rozhraní bude od výše uvedeného data pozměněna struktura XML výstupů všech služeb dostupných v ISB. Změna se tedy bude týkat služeb:

Upravený popis struktur XML výstupů je k dispozici ve veřejné části portálu ISB – Popis služeb důvěrné oblasti a je platný od 1. 10. 2012.