V souvislosti s novým občanským zákoníkem dochází ke změně struktury výstupního XML, rozhraní pro navazující evidence a externího rozhraní.

Změna struktury výstupního XML služeb v ISB

Upozorňujeme všechny uživatele ISB (účastníky, emitenty, administrátory emisí, notáře aj.), že v souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, účinnými od 1. 1. 2014, dochází ke změně rozhraní ISB. V souvislosti s tímto rozhraním bude od 17. 3. 2014 (včetně) pozměněna struktura XML výstupů všech služeb dostupných v ISB. Změna se tedy bude týkat služeb:

Upravený popis struktur XML výstupů je k dispozici ve veřejné části portálu ISB a je platný od výše uvedeného data.

Změna struktury rozhraní pro navazující evidence

Upozorňujeme účastníky, že v souvislosti novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích platným od 1. 1. 2014 dochází ke změně rozhraní ISB pro navazující evidence a to s účinností od 17. 3. 2014 (nasazení proběhne 14. 3. po skončení účetního dne) bude komunikace mezi portálem ISB a navazující evidencí umožněna pouze prostřednictvím nového rozhraní pro Navazující evidence ve verzi 6.4. Nový popis struktury komunikace bude dostupný k datu 10. 1. 2014 na interním webu burzy. Rozhraní je dostupné i na stránkách www.cdcp.cz v sekci Služby ISB. Nasazení na testovací prostředí bude provedeno k 14. 2. 2014.

Harmonogram implementace nového rozhraní pro navazující evidence

Zveřejnění nového rozhraní10. 1. 2014
Fáze implementace11. 1. – 13. 2. 2014
Nasazení do testovacího prostředí14. 2. 2014
Fáze testování15. 2. – 13. 3. 2014
Nasazení do provozního prostředí14. 3. 2014*

* Po ukončení účetního dne 14. 3. 2014 tzn. s účinností od 17. 3. 2014

Změna struktury externího rozhraní ISB

Upozorňujeme účastníky, že v souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, účinnými od 1. 1. 2014, dochází ke změně externího rozhraní ISB a to s účinností od 17. 3. 2014. Od tohoto data bude tedy možné komunikovat s ISB (B2B komunikace) pouze prostřednictvím nového externího rozhraní ISB ve verzi 6.4. Nový popis struktury komunikace bude dostupný 10. 1. 2014 na interním webu burzy. Popis struktur rozhraní je dostupný i na stránkách www.cdcp.cz v sekci Služby ISB. Nasazení na testovací prostředí bude provedeno k 14. 2. 2014.

Harmonogram implementace nového externího rozhraní

Zveřejnění nového rozhraní10. 1. 2014
Fáze implementace11. 1. – 13. 2. 2014
Nasazení do testovacího prostředí14. 2. 2014
Fáze testování15. 2. – 13. 3. 2014
Nasazení do provozního prostředí14. 3. 2014*

* Po ukončení účetního dne 14. 3. 2014, tzn. s účinností od 17. 3. 2014