Upozorňujeme uživatele ISB, že s účinností od 16. 9. 2019 dochází ke změně struktury výstupního XML, rozhraní pro navazující evidence a externího rozhraní.

Změna struktury výstupního XML služeb v ISB

Upozorňujeme všechny uživatele ISB (účastníky, emitenty, administrátory emisí, notáře aj.), že s účinností od 16. 9. 2019 (včetně) dochází ke změně rozhraní ISB. V souvislosti s tímto rozhraním bude od 16. 9. 2019 (8:00) pozměněna struktura XML výstupů všech služeb dostupných v ISB. Změna se tedy bude týkat služeb:

Upravený popis struktur XML výstupů je k dispozici ve veřejné části portálu ISB – Popis služeb – Služby důvěrné oblasti. (https://www.cdcp.cz/technicke-informace/popis-sluzeb-duverne-oblasti/) a je platný od výše uvedeného data.

Změna struktury rozhraní pro navazující evidence

Upozorňujeme účastníky, že s účinností od 16. 9. 2019 (včetně) dochází k změně rozhraní ISB a komunikace mezi portálem ISB a navazující evidencí bude umožněna pouze prostřednictvím nového rozhraní pro Navazující evidence ve verzi 6.9. Nový popis struktury komunikace je dostupný od 1. 3. 2019 na interním webu CDCP. Rozhraní je dostupné i na stránkách www.cdcp.cz v sekci Služby ISB/popis služeb důvěrné oblasti. Nasazení na testovací prostředí bude provedeno k 1. 8. 2019.

Harmonogram implementace nového rozhraní pro navazující evidence:

Zveřejnění nového rozhraní1. 3. 2019
Fáze implementace1. 3. 2019 – 31. 7. 2019
Nasazení do testovacího prostředí1. 8. 2019
Fáze testování1. 8. – 12. 9. 2019
Nasazení do provozního prostředí13. 9. 2019* (tzn. s účinností od 16. 9. 2019)

* Po ukončení účetního dne

Změna struktury externího rozhraní ISB

Upozorňujeme účastníky, že s účinností od 16. 9. 2019 (včetně) dochází ke změně externího rozhraní ISB. Od tohoto data bude tedy možné komunikovat s ISB (B2B komunikace) pouze prostřednictvím nového externího rozhraní ISB ve verzi 6.9. Nový popis struktury komunikace je dostupný od 1. 3. 2019 na interním webu CDCP (https://www.cdcp.cz/index.php/cz/TOM). Popis struktur rozhraní je dostupný i na stránkách www.cdcp.cz v sekci Služby ISB/popis služeb důvěrné oblasti. Nasazení na testovací prostředí bude provedeno k 1. 8. 2019.

Harmonogram implementace nového externího rozhraní:

Zveřejnění nového rozhraní1. 3. 2019
Fáze implementace1. 3. 2019 – 31. 7. 2019
Nasazení do testovacího prostředí1. 8. 2019
Fáze testování1. 8. – 12. 9. 2019
Nasazení do provozního prostředí13. 9. 2019* (tzn. s účinností od 16. 9. 2019)

* Po ukončení účetního dne