Upozorňujeme uživatele ISB, že s účinností od 1. 5. 2016 dochází ke změně struktury výstupního XML, rozhraní pro navazující evidence a externího rozhraní.

Změna struktury výstupního XML služeb v ISB                        

Upozorňujeme všechny uživatele ISB (účastníky, emitenty, administrátory emisí, notáře, aj.), že s účinností od 1. 5. 2016 dochází ke změně rozhraní ISB. V souvislosti s tímto rozhraním bude od 1. 5. 2016 (včetně) pozměněna struktura XML výstupů všech služeb dostupných v ISB. Změna se tedy bude týkat služeb:

Upravený popis struktur XML výstupů je k dispozici ve veřejné části portálu ISB – Popis služeb – Služby důvěrné oblasti a je platný od výše uvedeného data.

Změna struktury rozhraní pro navazující evidence                                                              

Upozorňujeme účastníky, že s účinností od 1. 5. 2016 (po skončení účetního dne) dochází k změně rozhraní ISB a komunikace mezi portálem ISB a navazující evidencí bude umožněna pouze prostřednictvím nového rozhraní pro Navazující evidence ve verzi 6.7. Nový popis struktury komunikace je dostupný od 30. 11. 2015 na interním webu burzy. Rozhraní je dostupné i na stránkách www.cdcp.cz v sekci Služby ISB. Nasazení na testovací prostředí bude provedeno k 1. 4. 2016.

Harmonogram implementace nového rozhraní pro navazující evidence

Zveřejnění nového rozhraní30. 11. 2015
Fáze implementace1. 12. 2015 – 31. 3. 2016
Nasazení do testovacího prostředí1. 4. 2016
Fáze testování1. 4. – 30. 4. 2016
Nasazení do provozního prostředí (den účinnosti)1. 5. 2016*

* Po ukončení účetního dne

Změna struktury externího rozhraní ISB

Upozorňujeme účastníky, že s účinností od 1. 5. 2016 dochází ke změně externího rozhraní ISB.Od tohoto data bude tedy možné komunikovat s ISB (B2B komunikace) pouze prostřednictvím nového externího rozhraní ISB ve verzi 6.7. Nový popis struktury komunikace je dostupný od 30. 11. 2015 na interním webu burzy. Popis struktur rozhraní je dostupný i na stránkách www.cdcp.cz v sekci Služby ISB/popis služeb důvěrné oblasti. Nasazení na testovací prostředí bude provedeno k 1. 4. 2016.

Harmonogram implementace nového externího rozhraní

Zveřejnění nového rozhraní30. 11. 2015
Fáze implementace1. 12. 2015 – 31. 3. 2016
Nasazení do testovacího prostředí1. 4. 2016
Fáze testování1. 4. – 30. 4. 2016
Nasazení do provozního prostředí (den účinnosti)1. 5. 2016*

* Po ukončení účetního dne