S účinností k 1.1.2011 zaniklo společnosti CAPITAL PARTNERS, a.s. na základě dohody s CDCP účastnictví ve vypořádacím systému. Na základě stejné dohody dojde také ke dni 1.3.2011 k ukončení účastnictví CAPITAL PARTNERS v CDCP za předpokladu, že budou splněny povinnosti související se zánikem účastnictví.