Upozorňujeme účastníky CDCP, že s účinností od 20. 11. 2023 (včetně) bude do provozního prostředí nasazena nová verze komunikačního rozhraní ISB pro Navazující evidence ve verzi 7.4.

Novou verzi rozhraní s aktualizovaným popisem komunikační struktury naleznete na webových stránkách naší společnosti v sekci: Popis komunikačních rozhraní Můj depozitář a dále pak na interním webu společnosti: https://www.cdcp.cz/index.php/cz/TOM.

Harmonogram implementace nového rozhraní pro navazující evidence

Zveřejnění nového rozhraní31. 5. 2023
Fáze implementace31. 5. – 20. 10. 2023
Nasazení do testovacího prostředí20. 10. 2023*
Fáze testování20. 10. – 20. 11. 2023
Nasazení do provozního prostředí20. 11. 2023*

* Na začátku účetního dne