Upozorňujeme účastníky CDCP, že s účinností od 18. 11. 2022 bude do provozního prostředí nasazena nová verze komunikačního rozhraní ISB pro Navazující evidence ve verzi 7.3. Avizovaná změna se týká pouze služeb s označením S03 až S09 (služby SRD II) jejichž struktura je závazně stanovena aktuálně platnou ISO normou a podporovanou komunikačním kanálem SWIFT FINplus.

Novou verzi rozhraní s aktualizovaným popisem komunikační struktury naleznete na webových stránkách naší společnosti v sekci: Popis komunikačních rozhraní Můj depozitář a dále pak na interním webu společnosti: https://www.cdcp.cz/index.php/cz/TOM.

Harmonogram implementace nového rozhraní pro navazující evidence

Zveřejnění nového rozhraní1. 6. 2022
Fáze implementace1. 6. 2022 – 17. 10. 2022
Nasazení do testovacího prostředí18. 10. 2022*
Fáze testování18. 10. – 17. 11. 2022
Nasazení do provozního prostředí18. 11. 2022*
* Po ukončení účetního dne