Upozorňujeme účastníky CDCP, že s ohledem na změnu datového rozhraní CDCP účinného od listopadu 2023 došlo i ke změně Rozhraní pro navazující evidence verze 7. 4. V souvislosti s touto změnou byla do číselníku CIS_AcntType doplněna nová hodnota 25 – účet vlastníka pro účely dlouhodobého investičního produktu. Začátek účinnosti nového rozhraní se touto změnu nemění.