Centrální depozitář (CDCP) ve spolupráci s ČNB připravil nový systém automatizovaného kolaterál managementu (ACM).

Systém ACM umožní přímým členům Clearingového Centra ČNB využít jako kolaterál pro poskytnutí vnitrodenního úvěru od ČNB nejen pokladniční poukázky vedené v systému SKD, ale rovněž středně a dlouhodobé státní dluhopisy vedené v CDCP.

Provoz systému ACM bude zahájen dnem 1. prosince 2014.