Ministerstvo financí a Centrální depozitář cenných papírů, a.s., uzavřely smlouvu o převodu evidencí zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů doposud vedených Střediskem cenných papírů. „Náročná jednání a několik let trvající přípravy byly v minulých dnech dotaženy do konce, kdy s převodem evidencí vyslovila souhlas také vláda a smlouva byla následně podepsána,“ uvádí náměstkyně ministra financí Klára Hájková.“ Obě strany tak učinily významný krok k zahájení činnosti centrálního depozitáře.

Centrálním depozitářem je akciová společnost, která vede centrální evidenci cenných papírů v České republice, přiděluje cenným papírům mezinárodní identifikační označení (ISIN) a provozuje vypořádací systém. Sloučením registrace investičních nástrojů a vypořádání obchodů s nimi nově umožní vícestupňovou evidenci, která je běžná v ostatních evropských zemích a přispěje standardizaci českého kapitálového trhu.

Faktickému zahájení poskytování služeb centrálního depozitáře bude ještě předcházet technická příprava členů burzy a ostatních bank či obchodníků s cennými papíry, kteří se stanou účastníky centrálního depozitáře. Toto bude trvat řádově několik měsíců. Předpokládaným termínem zahájení plnohodnotné činnosti centrálního depozitáře je polovina roku 2010.

„Podpis smlouvy s Ministerstvem financí je pro nás významným milníkem v celém projektu. Pevně věřím, že na jeho konci budeme mít trh transparentnější a těšíme se, že dojde k postupnému snížení nákladů v procesu registrace a vypořádání, k zefektivnění celého procesu a otevře se prostor i k rozšíření nabídky služeb,“ říká ředitelka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., Helena Čacká.