Centrální depozitář připomíná emitentům zaknihovaných akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, jejichž emise jsou evidovány v centrální evidenci vedené CDCP, informační povinnost upravenou v § 121e ZPKT a následně v článku 20 odst. 4 Provozního řádu. Jestliže emitent nezasílá informace, které je povinen uveřejnit podle § 120 odst. 7 ZPKT, přímo všem akcionářům, je povinen poskytnout je centrálnímu depozitáři. Centrální depozitář připomíná emitentům zaknihovaných akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, jejichž emise jsou evidovány v centrální evidenci vedené CDCP, informační povinnost upravenou v § 121e ZPKT a následně v článku 20 odst. 4 Provozního řádu. Jestliže emitent nezasílá informace, které je povinen uveřejnit podle § 120 odst. 7 ZPKT, přímo všem akcionářům, je povinen poskytnout je centrálnímu depozitáři.

 Emitent předává informace centrálnímu depozitáři prostřednictvím služeb, které jsou dostupné v Emitentské oblasti (nutná registrace) nebo prostřednictvím SWIFT zpráv dle ISO 20022.

Registrace do emitentské oblasti se provádí prostřednictvím formuláře: ŽÁDOST O REGISTRACI DO EMITENTSKÉ OBLASTI – SLUŽBY DLE SRD II, který je dostupný na stránkách CDCP, v části určené emitentům a administrátorům emisí. Vyplněný formulář lze zaslat poštou na adresu: Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Odbor klientského servisu a služeb emitentům, Rybná 14, 110 05 Praha 1. V případě, že k odeslání formuláře bude využita e-mailová adresa cdcp@cdcp.cz (nebo datová schránka 9ffsw4yk), musí být formulář opatřen platným digitálním podpisem vydaným akreditovanou certifikační autoritou.