Na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., byla v sekci zveřejněna objednávka pro uživatele informačního souboru.