Centrální depozitář cenných papírů Praha informuje zejména emitenty zaknihovaných akcií o zavedení nové služby Výpisu z emise včetně zástav/spoluvlastnictví a PPN, ESM a čísel bankovních účtů k zadanému datu. Identifikace služby v Rozhraní důvěrné oblasti 7.2 je F42. Výpis obsahuje kromě standardních informací také informaci o existenci zápisu skutečného majitele v evidenci skutečných majitelů u právnické osoby, která je akcionářem společnosti. Účelem nového údaje ve výpisu je usnadnit emitentům kontrolu existence zápisu v ESM k naplnění ustanovení § 53 odst. 2 a 54 odst. 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, podle kterých nesmí akciová společnost vyplatit podíl na prospěchu a umožnit hlasování na valných hromadách právnickým osobám, jež nemají v ESM zapsaného žádného skutečného majitele.

Novou službu lze použít v portálu Můj depozitář v sekci Elektronické služby nebo o ni požádat prostřednictvím formuláře zveřejněného na internetových stránkách. Popis výstupní struktury služby naleznete v Rozhraní důvěrné oblasti 7.2, které máte k dispozici na internetových stránkách v sekci Popis komunikačních rozhraní Můj depozitář.