Centrální depozitář cenných papírů připravil pro emitenty možnost informovat o korporátních akcích prostřednictvím stránek ISB (www.eisb.cz). Emitent tak může požádat CDCP např. o bezplatné zveřejnění informací o konání řádných a mimořádných valných hromad, schůzích vlastníků dluhopisů, o výši vyplácených dividend či výši stanovené úrokové sazby dluhopisů. Informace bude na stránkách zveřejněna formou odkazu na stránky emitenta.