Na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., byly zveřejněny výstupy z testovacího prostředí ISB – přehled úplatných převodů kótovaných CP uskutečněných mimo regulované trhy a vybraných obchodů uskutečněných na regulovaných trzích a dále hodnoty CP pro oceňování majetků fondů.