Na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., byl zveřejněn vzor komplexního výpisu z majetkového účtu ve formátech PDF, XML a MHT.