Na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., byl zveřejněn formulář žádosti o výpis z emise bez zástav (F 12) a formulář žádosti emitenta o prominutí povinnosti platit poplatek za vedení evidence emise.