Na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., byly zveřejněny dokumenty upřesňující postup otevírání zákaznického účtu 35 – depozitář fondu kolektivního investování.