V zájmu omezení fyzického kontaktu klientů s pracovníky CDCP v době šíření koronavirové pandemie bylo od 4. 9. 2020 dočasně pozastaveno předávání výpisů z evidence emise v sídle společnosti a přejímaní darovacích smluv Nadačním fondem CDCP. Vzhledem k rozvolňování mimořádných opatření přijatých v souvislosti s omezením šíření koronaviru informuje CDCP své klienty, že toto opatření bylo zrušeno. Zároveň CDCP doporučuje všem klientům, aby používali při návštěvě respirátory a aby si návštěvu předem telefonicky domluvili na telefonních číslech uvedených v kapitole Kontakty.