Centrální depozitář se stal jako přidružený vypořádací systém přímým účastníkem platebního systému TARGET2, což je clearingový systém provozovaný centrálními bankami zemí eurozóny. Od dnešního dne tedy probíhá peněžní část vypořádání cenných papírů v eurech v centrálním depozitáři pouze přes TARGET2, což znamená, že účastníci nebo jejich zúčtovací banky musí mít zajištěn clearing přes tento platební systém, pokud chtějí mít umožněno vypořádání DVP (delivery versus payment) v eurech.

„Tímto dnem tuzemský kapitálový trh vstupuje do eurozóny. Věříme, že tento kvalitativní posun využijí emitenti pro vydávání zaknihovaných emisí dluhopisů a jiných cenných papírů denominovaných v eurech a účastníci a jejich klienti pro bezrizikové a standardní vypořádání eurových obchodů a zajišťovacích operací v platebním systému centrálních bank. Rád bych také poděkoval Národní bance Slovenska za výbornou spolupráci v celém procesu našeho vstupu do TARGET2 a to jak z pohledu technického, tak také licenčního“, říká Ondřej Dusílek, generální ředitel Centrálního depozitáře cenných papírů.