V rámci snahy o rozšíření portfolia investičních nástrojů, které je možné evidovat a vypořádávat v Centrálním depozitáři, se stal Centrální depozitář ke dni 3.4.2023 přímým účastníkem Systému krátkodobých dluhopisů (SKD) provozovaným Českou národní bankou.

“Připojení CDCP na SKD umožní účastníkům a jejich lokálním i zahraničním klientům společné vedení všech tuzemských cenných papírů v jednom centrálním depozitáři, využití všech standardních funkcionalit vypořádacího systému jako hold/release či partial settlement a v neposlední řadě vypořádání v cizích měnách, zejména v měně EUR. Zároveň vedení a vypořádání státních pokladničních poukázek v CDCP přináší možnost jejich přijetí a obchodování na Burze cenných papíru Praha, což by mohlo být pro některé členy burzy a jejich klienty atraktivní, a to především v současné době vysokých úrokových sazeb”, vysvětluje důvody napojení generální ředitel Centrálního depozitáře Ondřej Dusílek.