Centrální depozitář cenných papírů zprovoznil v rámci svých internetových stránek novou podstránku FAQ, na které naleznete nejčastěji kladené dotazy týkající se činnosti Centrálního depozitáře a odpovědi na ně. Připravené odpovědi by měly pomoci zejména emitentům cenných papírů při uzavírání smlouvy se společností Centrální depozitář cenných papírů (http://www.centralnidepozitar.cz/).