Internetové stránky Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (http://www.centralnidepozitar.cz/), jsou od dnešního dne k dispozici také v anglickém jazyce.