We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By using this website, you agree to this use. More information
Search...

Ce este LEI?gliefAccLogo

Legal Entity Identifier (LEI) este un cod unic cu 20 de poziţii, care este atribuit conform standardului ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)". Fiecare LEI defineşte o persoană juridică sau o structură, care este organizată sub legile corporative ale oricărei jurisdicţii şi nu este vorba de o persoană fizică. Ţelul LEI este identificarea unică a persoanei juridice şi asta pe plan mondial. Asta înseamnă că, în nici un caz, două entităţi nu pot avea acelaşi identificator.
Depozitarul central al titlurilor de valoare îndeplineşte rolul operatorului local (aşa-zis LOU) şi atribuie persoanelor juridice Legal Entity Identifier (LEI).

Lista LEI atribuite (numai în limba engleză)

Cum se solicită atribuirea de LEI?

Atribuirea de LEI este solicitată de către fiecare subiect prin intermediul formularului de web (numai în limba engleză) în mod individual.

Formularul de solicitare a atribuirii LEI (numai în limba engleză)

Plata şi contact bancar pentru efectuarea achitării acordării de LEI

După completarea şi trimiterea solicitării de atribuire a LEI, solicitantul primeşte pe adresa de e-mail menţionată de el instrucţiunile de plată, cu menţiunea de a achita taxa la adresa bancară mai jos menţionată. Instrucţiunile de plată trimise vor include VS (codul variabil) şi SS (codul specific).

 

Contact bancar pentru efectuarea plă?ii în CZK în contul bancar CDCP deschis în Republica Cehă:

   
Numărul de cont 2109682657
Codul bancar 2700
Denumirea și adresa băncii UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4
Numele și adresa destinatarului Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Rybná 14
110 05 Praha 1

 

Contact bancar pentru efectuarea plății în EUR în contul bancar CDCP deschis în Republica Slovacă:

   
IBAN SK1511110000001237698018
Numărul de cont bancar 1237698018
Codul bancar 1111
SWIFT UNCRSKBX
Denumirea și adresa băncii UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Numele și adresa destinatarului Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Rybná 14
110 05 Praha 1