We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By using this website, you agree to this use. More information
Search...

Čo je LEI?gliefAccLogo

Legal Entity Identifier (LEI) je jedinečný 20-miestny kód, ktorý je pridelený podľa štandardu ISO 17442 „Financial Services – Legal Entity Identifier (LEI)“. Každý LEI definuje jednu právnickú osobu alebo štruktúru, ktorá je organizovaná podľa práva akejkoľvek jurisdikcie a nejde o fyzické osoby. Zámerom LEI je unikátne identifikovať právnické osoby, a to celosvetovo. To znamená, že žiadne dve entity nemôžu mať rovnaký identifikátor.

Centrálny depozitár cenných papierov plní úlohu lokálneho operátora (tzv. LOU) a prideľuje právnickým osobám Legal Entity Identifier (LEI).

Zoznam pridelených LEI (iba v češtine)

Ako žiadať o LEI?

O pridelenie LEI každý subjekt žiada prostredníctvom webového formulára (iba v češtine) jednotlivo.

Formulár žiadosti o LEI (iba v češtine)

Platba a bankové spojenie pre vykonanie úhrady za pridelenie LEI

Po vyplnení a zaslaní žiadosti o pridelenie LEI dostane žiadateľ na ním uvedený kontaktný e-mail platobnú inštrukciu s výzvou na úhradu poplatku na nižšie uvedené bankové spojenie. Zaslaná platobná inštrukcia bude vrátane VS a SS.

 

Bankové spojenie pre platbu v Kč na bankový účet CDCP vedený v Českej Republike:

   
Číslo účtu 2109682657
Kód banky 2700
Názov a adresa banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4
Názov a adresa príjemcu Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Rybná 14
110 05 Praha 1

 

Bankové spojenie pre platbu v EUR na bankový účet CDCP vedený v Slovenskej Republike:

   
IBAN SK1511110000001237698018
Č. účtu 1237698018
Kód banky 1111
SWIFT UNCRSKBX
Názov a adresa banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Názov a adresa príjemcu Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Rybná 14
110 05 Praha 1