We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By using this website, you agree to this use. More information
Search...

Central Securities Depository Prague – Information and Services for Public and Professionals

Kaj je LEI?gliefAccLogo

Legal Entity Identifier (LEI) oz. identifikator pravne osebe je edinstvena 20-mestna koda, ki se dodeljuje po standardu ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)" (Finančne storitve – identifikator pravne osebe). Vsak LEI določa eno pravno osebo ali strukturo, ki je organizirana v skladu z zakonodajo katerekoli pristojnosti, pri čemer ne gre za fizično osebo. Namen LEI je unikatna identifikacija pravne osebe, in to po celem svetu. To pomeni, da nobeni dve entiteti ne moreta imeti istega identifikatorja.
Centralna depotna družba izpolnjuje vlogo lokalnega operaterja (t. i. LOU), ki dodeljuje pravnim osebam identifikatorje (LEI).

Seznam dodeljenih LEI (samo v angleščini)

Kako lahko zaprosite za LEI?

Za dodelitev LEI lahko vsak subjekt zaprosi kot posameznik s pomočjo spletnega obrazca (samo v angleščini).

Obrazec vloge za dodelitev LEI (samo v angleščini)

Plačilo in bančni račun za poravnavo pristojbine za dodelitev LEI

Po izpolnitvi in oddaji vloge za dodelitev LEI bo prosilec na svoj kontaktni e-mail naslov prejel navodila za plačilo s pozivom naj pristojbino poravnava na spodaj navedeni bančni račun. Poslana navodila za plačilo bodo vsebovala tudi ustrezno referenco.

 

Podatki o bančnem računu za plačilo v CZK na bančni račun CDCP, odprt v Češki republiki:

   
Številka računa 2109682657
BIC koda 2700
Naziv in naslov banke UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4
Ime in naslov prejemnika Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Rybná 14
110 05 Praha 1

 

Podatki o bančnem računu za plačilo v EUR na bančni račun CDCP, odprt v Slovaški republiki:

   
IBAN SK1511110000001237698018
Št. računa 1237698018
BIC koda 1111
SWIFT UNCRSKBX
Naziv in naslov banke UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Ime in naslov prejemnika Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Rybná 14
110 05 Praha 1

News:

Maintenance of the CDCP website

Wednesday, 05 August 2020 11:39

Due to the maintenance of the CDCP database servers, the CDCP website (www.cdcp.cz) will be out of order and therefore the Free online Services and the ISB Services will not be available on 6 August 2020 (from 20:00 to 00:00). We apologize in advance for any inconvenience caused.

The adjustment of a time period for which CSD Prague provides information from its data keeping

Monday, 01 June 2020 12:20

The CSD Prague notifies that only data not older than 1st January 2010 are provided from 1st July 2020. According to §99a of the Capital Market Act 256/2004 the Central Securities Depository (CSD) is obliged to keep data in its records for 10 years from the end of a calendar year in which the data was recorded, and provide information from this data keeping to authorized persons according to §115 of the same Act.

New access to CSD Prague – CDCP Enter

Wednesday, 08 April 2020 14:10

The CSD Prague is preparing a new communication channel for its participants - CDCP Enter. It is a web application allowing especially manual processing. The application will be available in the production environment along with the implementation of the changes related to the CSDR settlement discipline requirements in February 2021. However, it will be available for testing as early as June this year. More information is available here.