We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By using this website, you agree to this use. More information
Search...

Central Securities Depository Prague – Information and Services for Public and Professionals

Ce este LEI?gliefAccLogo

Legal Entity Identifier (LEI) este un cod unic cu 20 de poziţii, care este atribuit conform standardului ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)". Fiecare LEI defineşte o persoană juridică sau o structură, care este organizată sub legile corporative ale oricărei jurisdicţii şi nu este vorba de o persoană fizică. Ţelul LEI este identificarea unică a persoanei juridice şi asta pe plan mondial. Asta înseamnă că, în nici un caz, două entităţi nu pot avea acelaşi identificator.
Depozitarul central al titlurilor de valoare îndeplineşte rolul operatorului local (aşa-zis LOU) şi atribuie persoanelor juridice Legal Entity Identifier (LEI).

Lista LEI atribuite (numai în limba engleză)

Cum se solicită atribuirea de LEI?

Atribuirea de LEI este solicitată de către fiecare subiect prin intermediul formularului de web (numai în limba engleză) în mod individual.

Formularul de solicitare a atribuirii LEI (numai în limba engleză)

Plata şi contact bancar pentru efectuarea achitării acordării de LEI

După completarea şi trimiterea solicitării de atribuire a LEI, solicitantul primeşte pe adresa de e-mail menţionată de el instrucţiunile de plată, cu menţiunea de a achita taxa la adresa bancară mai jos menţionată. Instrucţiunile de plată trimise vor include VS (codul variabil) şi SS (codul specific).

 

Contact bancar pentru efectuarea plă?ii în CZK în contul bancar CDCP deschis în Republica Cehă:

   
Numărul de cont 2109682657
Codul bancar 2700
Denumirea și adresa băncii UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4
Numele și adresa destinatarului Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Rybná 14
110 05 Praha 1

 

Contact bancar pentru efectuarea plății în EUR în contul bancar CDCP deschis în Republica Slovacă:

   
IBAN SK1511110000001237698018
Numărul de cont bancar 1237698018
Codul bancar 1111
SWIFT UNCRSKBX
Denumirea și adresa băncii UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Numele și adresa destinatarului Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Rybná 14
110 05 Praha 1

News:

Maintenance of the CDCP website

Wednesday, 05 August 2020 11:39

Due to the maintenance of the CDCP database servers, the CDCP website (www.cdcp.cz) will be out of order and therefore the Free online Services and the ISB Services will not be available on 6 August 2020 (from 20:00 to 00:00). We apologize in advance for any inconvenience caused.

The adjustment of a time period for which CSD Prague provides information from its data keeping

Monday, 01 June 2020 12:20

The CSD Prague notifies that only data not older than 1st January 2010 are provided from 1st July 2020. According to §99a of the Capital Market Act 256/2004 the Central Securities Depository (CSD) is obliged to keep data in its records for 10 years from the end of a calendar year in which the data was recorded, and provide information from this data keeping to authorized persons according to §115 of the same Act.

New access to CSD Prague – CDCP Enter

Wednesday, 08 April 2020 14:10

The CSD Prague is preparing a new communication channel for its participants - CDCP Enter. It is a web application allowing especially manual processing. The application will be available in the production environment along with the implementation of the changes related to the CSDR settlement discipline requirements in February 2021. However, it will be available for testing as early as June this year. More information is available here.