We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By using this website, you agree to this use. More information
Search...

Central Securities Depository Prague – Information and Services for Public and Professionals

Mi az a LEI?gliefAccLogo

A Legal Entity Identifier (LEI)  egy egyedülálló 20karakterből álló kódjel, amelynek kiutalása  az ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)" szabványa szerint történik. Minden egyes LEI kódjel egy jogi személyt  vagy egy struktúrát definiál, amely egy bármilyen joghatóság jogi rendelkezései alapján szerveződött, valamint nem természetes személyről van szó. A LEI kódjel létrehozásának célja az, hogy a jogi személyek azonosítása világszerte egyedülálló módon, összetéveszthetetlenül történjen. Ez azt jeleni, hogy két  különálló szervezet nem rendelkezhet  ugyanazon azonosító kódjellel.
Az értékpapírok központi kezelője a lokális operátor feladatát látja el (ún. LOU) és a jogi személyeknek a Legal Entity Identifier kódjelet  utalja ki (LEI).

A kiutalt LEI kódjelek jegyzéke (csak angolul)

Hogyan kell igényelni a LEI kódjelet?

A LEI kiutalását mindegyik érdekelt alany egy web űrlap (csak angolul) külön – külön történő kitöltésével kérvényezi.

A LEI kódjel kérelmének űrlapja (csak angolul)

A LEI kódjel kiutalásának költsége és a költség megtérítésének banki számlája

A LEI kódjel kiutalási kérvényének kitöltését és kézbesítését követően a kérelmező az ő által megadott elektronikus postai címre megkapja a kódjel költségének megtérítésére vonatkozó utasításokat, amely tartalmazza az alábbiakban közölt  számú bankszámlára történő díj megtérítésére irányuló felszólítást. A fizetés felszólításának instrukciója tartalmazza a VS-t (változó szimbólum) és az SS-t (specifikus szimbólum) is.

 

Bankintézeti kapcsolat a CZK pénznemben történő fizetésére a CDCP részére vezetett Cseh Köztársaságbeli számlához:

   
Számlaszám 2109682657
Bankintézet kódjele 2700
A bankintézet neve és címe UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4
A címzett neve és címe Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Rybná 14
110 05 Praha 1

 

Bankintézeti kapcsolat az EUR pénznemben történő fizetésére a CDCP részére vezetett a Szlovák Köztársaságbeli számlához:

   
IBAN SK1511110000001237698018
Számla sz. 1237698018
Bankintézet kódjele 1111
SWIFT UNCRSKBX
A bankintézet neve és címe UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A
813 33 Bratislava
A címzett neve és címe Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Rybná 14
110 05 Praha 1

News:

Maintenance of the CDCP website

Wednesday, 05 August 2020 11:39

Due to the maintenance of the CDCP database servers, the CDCP website (www.cdcp.cz) will be out of order and therefore the Free online Services and the ISB Services will not be available on 6 August 2020 (from 20:00 to 00:00). We apologize in advance for any inconvenience caused.

The adjustment of a time period for which CSD Prague provides information from its data keeping

Monday, 01 June 2020 12:20

The CSD Prague notifies that only data not older than 1st January 2010 are provided from 1st July 2020. According to §99a of the Capital Market Act 256/2004 the Central Securities Depository (CSD) is obliged to keep data in its records for 10 years from the end of a calendar year in which the data was recorded, and provide information from this data keeping to authorized persons according to §115 of the same Act.

New access to CSD Prague – CDCP Enter

Wednesday, 08 April 2020 14:10

The CSD Prague is preparing a new communication channel for its participants - CDCP Enter. It is a web application allowing especially manual processing. The application will be available in the production environment along with the implementation of the changes related to the CSDR settlement discipline requirements in February 2021. However, it will be available for testing as early as June this year. More information is available here.