We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By using this website, you agree to this use. More information
Search...

Central Securities Depository Prague – Information and Services for Public and Professionals

Čo je LEI?gliefAccLogo

Legal Entity Identifier (LEI) je jedinečný 20-miestny kód, ktorý je pridelený podľa štandardu ISO 17442 „Financial Services – Legal Entity Identifier (LEI)“. Každý LEI definuje jednu právnickú osobu alebo štruktúru, ktorá je organizovaná podľa práva akejkoľvek jurisdikcie a nejde o fyzické osoby. Zámerom LEI je unikátne identifikovať právnické osoby, a to celosvetovo. To znamená, že žiadne dve entity nemôžu mať rovnaký identifikátor.

Centrálny depozitár cenných papierov plní úlohu lokálneho operátora (tzv. LOU) a prideľuje právnickým osobám Legal Entity Identifier (LEI).

Zoznam pridelených LEI (iba v češtine)

Ako žiadať o LEI?

O pridelenie LEI každý subjekt žiada prostredníctvom webového formulára (iba v češtine) jednotlivo.

Formulár žiadosti o LEI (iba v češtine)

Platba a bankové spojenie pre vykonanie úhrady za pridelenie LEI

Po vyplnení a zaslaní žiadosti o pridelenie LEI dostane žiadateľ na ním uvedený kontaktný e-mail platobnú inštrukciu s výzvou na úhradu poplatku na nižšie uvedené bankové spojenie. Zaslaná platobná inštrukcia bude vrátane VS a SS.

 

Bankové spojenie pre platbu v Kč na bankový účet CDCP vedený v Českej Republike:

   
Číslo účtu 2109682657
Kód banky 2700
Názov a adresa banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4
Názov a adresa príjemcu Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Rybná 14
110 05 Praha 1

 

Bankové spojenie pre platbu v EUR na bankový účet CDCP vedený v Slovenskej Republike:

   
IBAN SK1511110000001237698018
Č. účtu 1237698018
Kód banky 1111
SWIFT UNCRSKBX
Názov a adresa banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Názov a adresa príjemcu Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Rybná 14
110 05 Praha 1

News:

Maintenance of the CDCP website

Wednesday, 05 August 2020 11:39

Due to the maintenance of the CDCP database servers, the CDCP website (www.cdcp.cz) will be out of order and therefore the Free online Services and the ISB Services will not be available on 6 August 2020 (from 20:00 to 00:00). We apologize in advance for any inconvenience caused.

The adjustment of a time period for which CSD Prague provides information from its data keeping

Monday, 01 June 2020 12:20

The CSD Prague notifies that only data not older than 1st January 2010 are provided from 1st July 2020. According to §99a of the Capital Market Act 256/2004 the Central Securities Depository (CSD) is obliged to keep data in its records for 10 years from the end of a calendar year in which the data was recorded, and provide information from this data keeping to authorized persons according to §115 of the same Act.

New access to CSD Prague – CDCP Enter

Wednesday, 08 April 2020 14:10

The CSD Prague is preparing a new communication channel for its participants - CDCP Enter. It is a web application allowing especially manual processing. The application will be available in the production environment along with the implementation of the changes related to the CSDR settlement discipline requirements in February 2021. However, it will be available for testing as early as June this year. More information is available here.