Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...
Pravidla a předpisy

Pravidla vypořádacího systému (účinná do 28. 3. 2021)

Pravidla vypořádacího systému (účinná od 29. 3. 2021)

Parametry Clearingového fondu CDCP
Prováděcí předpis
Zapůjčování zaknihovaných cenných papírů
Zvláštní režim nakládání s právy ze zaknihovaných cenných papírů
Komunikační napojení účastníků SWIFT - komunikační manuál
Smlouvy a příručky
Smlouva o účastnictví v centrálním depozitáři Smlouva o clearingovém účastnictví (DCM)
Postup registrace v ISB Postup ověření digitálního podpisu elektronických výstupů
Konvence testování navazujících evidencí Navazující evidence (technické předpoklady a registrace v ISB)
Metodika testování navazujících evidencí  
Formuláře
Zplnomocnění ke komunikaci s CDCP Žádost o zrušení registrace mimoburzovního obchodu
Žádost o technický netting Žádost o zrušení vypořádání mimoburzovního obchodu
Žádost o dovypořádání OTC obchodu Žádost kupujícího o obstarání náhrady práv dle předpisu zvláštní režim nakládání s právy ze zaknihovaných cenných papírů
Žádost o zajištění registrace na valnou hromadu  
Služby ISB
Žádost o registraci zákazníka a uživatele v ISB - navazující evidence (účastníci) Zjištení existence účtů majitele v evidencích CDCP
Výpis účtu majitele v anglickém jazyce (F9) Výpis změn na účtu majitele mezi dvěma daty (F28)
Výpis změn na účtu majitele mezi dvěma daty v anglickém jazyce (F28)
Služby serveru 40, 50, 80 a 85 (cenné papíry)
Informace z evidence práv, zástav, podzástav, spoluvlastnictví, PPN, podílníků (40305, 40314, 40316, 40317, 40318, 40319) Informace o identitě zadaného majitele (40308, 40366, 40301, 40302, 40197)
Výpis účtu majitele (40700, 40701) Vložení instrukce k registraci transakce (50102)
Zrušení registrace instrukce (50400)
Změna registrované instrukce (50202)
Žádost o založení / aktualizaci / zrušení klienta / účtu (85101, 85102) Žádost o opravu mimoburzovního obchodu, převodu - nepárové položky (80801)
Žádost o přidělení NID (85103) Žádost o přidělení NID pro majitele SSD (85103)
Záznam v evidenci podílníků (85105) Záznam v evidenci správců (85104)
Záznam do evidence zástavních práv (ZP) / spoluvlastnictví (85114) Žádost o nastavení peněžního účtu pro výplatu výnosu (85106)
Převod zastavených  CP se zachováním zástavy (85205) Záznam do evidence PPN (85116)
Záznam v evidenci práv na CP (85217) Realizace zástavy / spoluvlastnictví (85215)
Zpětný odkup PL OPF (85223) Nákup PL OPF (85221)
Nepárovaný převod (85231/D) Převod účtu (85230)
Rozdělení / sloučení dluhopisu na kupóny a jistinu (85250)
Nepárovaný převod (85231)
Nepárovaný převod ve prospěch nadačního fondu CDCP (85231/E)
Zahraniční cenné papíry
Výpis z evidence zahraničních finančních účtů a plateb (40180, 40181) Vklad/výběr zahraničních CP (50112)
Zrušení vkladu/výběru zahraničních CP u služby vložené přes rozhraní (50410) Zrušení vkladu/výběru zahraničních CP u služby vložené přes SWIFT (50411)
Zřízení/zrušení zahraničního finančního účtu (80180)  
Clearing PSE
Žádost o nastavení peněžních limitů Oznámení o otevření / změně peněžního účtu
Prohlášení zúčtovací banky Informace pro CDCP
Prohlášní zúčtovací banky k účtům vedeným pro účastníka vypořádání Udělení souhlasu s debetováním účtu
Zapůjčování cenných papírů
Smlouva o vyhrazení cenných papírů Žádost o prolongaci rezervované půjčky
Systém ACM
Žádost o poskytnutí/vratku transakce ACM (65870)  
SWIFT
Žádost o nastavení komunikace prostřednictvím sítě SWIFT s CDCP Žádost o nastavení RMA
CSD FIN MI CUG – Průvodce žádosti (anglicky) SRD II – Žádost o nastavení zpráv pro SWIFT