Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...

Centrální depozitář poskytuje služby svým účastníkům a na základě jejich příkazů provádí zápisy v evidenci cenných papírů.

Pro účastníky centrálního depozitáře je v kapitole Smlouvy, příručky a formuláře pro účastníky připravena veškerá dokumentace, která se týká jejich činnosti ve vztahu k centrálnímu depozitáři.

Samostatnou část tvoří popis vypořádacího systému, který zajišťuje vypořádání burzovních a mimoburzovních obchodů a je určena zejména pro účastníky centrálního depozitáře, kteří jsou zároveň účastníky vypořádacího systému.

Účastníkům centrálního depozitáře jsou k dispozici bezplatné služby centrálního odepozitáře:

K dalším službám mají účastníci přístup v důvěrné oblasti informačního systému centrálního depozitáře ISB (přihlášení vpravo nahoře na této stránce).

Služby poskytované účastníkům centrálního depozitáře prostřednictvím ISB

  • účastník vystupuje v roli emitenta
  • účastník vystupuje v roli administrátora emise
  • účastník vede evidenci navazující na centrální evidenci

Účastník v roli emitenta a účastník v roli administrátora emise má následující možnosti komunikace s ISB

Účastník, který vede navazující evidenci, musí pro komunikaci implementovat rozhraní pro navazující evidence