Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...
 Smlouvy
Smlouva o získávání informací z evidencí CDCP prostřednictvím ISB - insolvenční správce Smlouva o získávání informací z evidencí CDCP prostřednictvím ISB - notář
Smlouva o získávání informací z evidencí CDCP prostřednictvím ISB - soud  
Příručky
Informační příručka pro státní orgány ke komunikaci s centrálním depozitářem Postup registrace v ISB
Stanovení výše vynaložených věcných nákladů za informace poskytované státním orgánům Postup ověření digitálního podpisu elektronických výstupů
Seznam evidencí, z nichž jsou poskytovány informace  
Formuláře
Žádost o registraci zákazníka a uživatele v ISB - státní orgány Příkaz k registraci zákonného zástavního práva
Příkaz k registraci změny parametrů zákonného zástavního práva Příkaz k registraci zániku zákonného zástavního práva
Příkaz státního orgánu k registraci pozastavení práva nakládat s investičním nástrojem (PPN) Příkaz státního orgánu k zrušení pozastavení práva nakládat s investičním nástrojem (PPN)
F09 - Jednotlivá žádost o výpis z účtu majitele k zadanému datu (včetně zástav a PPN) F09 - Hromadná žádost o výpisy z účtů majitelů k danému datu (včetně zástav a PPN)
F12 - Žádost o výpis z emise bez zástav F13 - Žádost o výpis z emise včetně zástav a PPN
F25 - Žádost o výpis změn majitelů emise mezi dvěma daty s uvedením protistrany F26 - Žádost o výpis změn majitelů emise mezi dvěma daty bez uvedení protistrany
F27 - Jednotlivá žádost o výpis změn na účtu majitele mezi dvěma daty s uvedením protistrany F27 - Hromadná žádost o výpis změn na účtu majitele mezi dvěma daty s uvedením protistrany
F28 - Jednotlivá žádost o výpis změn na účtu majitele mezi dvěma daty bez uvedení protistrany F28 - Hromadná žádost o výpis změn na účtu majitele mezi dvěma daty bez uvedení protistrany