Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...

Co je to zařazený a nezařazený účet

Zařazený účet

Zařazeným účtem se rozumí účet vedený účastníkem centrálního depozitáře, se kterým majitel účtu uzavřel smlouvu.

Nezařazený účet

Nezařazeným účtem se rozumí účet, který byl převzat ze zaniklého Střediska cenných papírů a jehož majitel dosud neuzavřel s účastníkem centrálního depozitáře smlouvu.

Rozsah služeb poskytovaných centrálním depozitářem majitelům nezařazených účtů je ze zákona omezen. Centrální depozitář je povinen umožnit:

  • Zařadit celý nezařazený účet pod účastníka centrálního depozitáře
  • Přesunout vybrané cenné papíry na účet zřízený účastníkem centrálního depozitáře
  • Vyhotovit výpis cenných papírů z nezařazeného účtu (viz níže)

Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, která nabyla účinnosti 1. července 2012 a rozšířila okruh poskytovaných služeb také stanoví, že centrální depozitář poskytuje majitelům nezařazených účtů tyto služby za úplatu. Výše uvedené služby majitelé realizují prostřednictvím účastníků centrálního depozitáře. Pouze v případě žádosti o výpis z nezařazeného účtu je možné požádat centrální depozitář přímo.

Ceny, za které poskytuje centrální depozitář svoje služby, jsou uvedeny v Ceníku centrálního depozitáře a poplatky si můžete zjistit také pomocí kalkulačky poplatků

Výpis z účtu

Postup pro získání výpisu z majetkového účtu se liší podle toho, zda je Váš účet zařazen pod účastníkem centrálního depozitáře a nebo je Váš účet nezařazený, tedy byl převzat ze zaniklého Střediska cenných papírů a jeho majitel dosud neuzavřel s účastníkem centrálního depozitáře smlouvu.

V případě zařazeného účtu Vám výpis poskytne vždy tento konkrétní účastník. Žádný z účastníků nemůže poskytnout informaci o stavu cenných papírů na účtu zařazeném u jiného účastníka. Komplexní výpis účtů vedených u všech účastníků vytvořit nelze.

V případě nezařazeného účtu můžete požádat o výpis kteréhokoli účastníka centrálního depozitáře, který službu poskytuje, nebo centrální depozitář přímo.

Centrální depozitář poskytuje výpis z nezařazeného majetkového účtu cenných papírů korespondenčním způsobem prostřednictvím formuláře Žádost o výpis z nezařazeného majetkového účtu cenných papírů opatřeného úředně ověřeným podpisem (notářem v případě občanů SR). Aktuální poplatek za výpis z účtu doručený na dobírku je 500,- Kč. 

V případě, že neznáte číslo účtu a nevíte kde je váš účet veden, doporučujeme Vám následující postup:

  • Jestliže si nejste jisti, pod kterým z účastníků je veden Váš majetkový účet, nebo zda je evidován jako nezařazený, pak žádost o dohledání, pod kterým z účastníků centrálního depozitáře máte účet veden, můžete podat prostřednictvím kteréhokoliv účastníka, který tuto službu poskytuje (jedná se o zpoplatněnou službu)
  • Pokud byl Váš nezařazený majetkový účet vyprázdněn, např. v důsledku zrušení emise zaknihovaných cenných papírů, byl následně automaticky zrušen

Založení nového účtu

Založení nového účtu je možné pouze u některého z účastníků centrálního depozitáře. Podmínky založení a vedení účtu, stejně jako cenové podmínky, stanovují účastníci centrálního depozitáře. 

Změna adresy a jiných údajů

Evidenční údaje (vaše jméno, příjmení, adresa a další) můžete změnit pouze prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře, u kterého máte účet veden. U nezařazeného účtu v evidenci provést změnu nelze, respektive změnu můžete provést až po převedení účtu pod účastníka centrálního depozitáře jeho prostřednictvím. 

Výplata výnosů pro účty v nezařazené evidenci

Výplaty výnosů zajišťuje přímo emitent nebo jeho výplatní agent/administrátor na základě výpisu z emise. Na tomto výpisu budou uvedeni všeichni majitelé účtů, včetně majitelů účtů z nezařazené evidence. Připsání peněžního účtu pro výplatu dividend k nezařazenému majetkovému účtu může provést kterýkoliv účastník centrálního depozitáře.