Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...

V současné době centrální depozitář vybírá většinu poplatků prostřednictvím účastníků centrálního depozitáře. Výjimkou je poplatek za vedení cenných papírů u nezařazených účtů, případně výpis z nezařazeného účtu prostřednictvím žádosti podané do centrálního depozitáře, kdy tyto poplatky vybírá centrální depozitář přímo (co je to nezařazený účet?).

Poplatek za vedení cenných papírů, jejichž emitent je v konkurzu nebo likvidaci, se neplatí. Podmínkou však je, že centrální depozitář má informaci o vstupu společnosti do likvidace nebo o uvalení konkurzu. Informaci o vstupu společnosti do konkurzu nebo likvidace může centrálnímu depozitáři sdělit také akcionář společnosti.

Seznam emisí vč. uvedení jejich emitenta, za které se poplatek za vedení cenných papírů na účtu majitele neplatí

Konečné ceny za služby jakož i podmínky jejich poskytování (vyjma poplatku za vedení nezařazeného účtu a poplatku za výpis z nezařazeného účtu poskytnutého centrálním depozitářem) jsou v kompetenci jednotlivých účastníků.

Safekeeping

Majitele účtu se nejvíce dotýká poplatek za vedení cenných papírů na majetkovém účtu (tzv. safekeeping). Poplatek je vypočítáván denně v závislosti na aktuální hodnotě cenných papírů vedených na účtu (výpočet se provede z nominální hodnoty u nekótovaných akcií a dluhopisů, a z tržní hodnoty u kótovaných akcií). Poplatek je fakturován minimálně jednou ročně (ke konci kalendářního roku) nebo ke konci kalendářního měsíce, ve kterém průběžně vypočítávaný poplatek dosáhne souhrnné částky nejméně 3000 Kč. Za měsíce červenec a srpen byly první faktury dle výše uvedených podmínek zasílány v září 2012. Všem majitelům účtů, kterých se tento poplatek týkal (a nedosáhli výše 3000 Kč), byla vystavena faktura k 31. 12. 2012 a obdrželi ji během ledna 2013.