Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...

Navazující evidence

Navazující evidence znamená, že centrální depozitář vede pro oprávněnou osobu (účastníka centrálního depozitáře) tzv. účet zákazníků. Vlastní „rozpis" majetku včetně detailů o klientovi je veden osobou oprávněnou vést navazující evidenci, přičemž majetek evidovaný na účtu zákazníků není majetkem této osoby, ale klientů. U tuzemských cenných papírů se jedná o tzv. dvoustupňovou evidenci cenných papírů. Vícestupňové vedení cenných papírů je standardní způsob vedení cenných papírů v zahraničí a vznik centrálního depozitáře přinesl tuto možnost i na tuzemský trh.

Provozní řád

Provozní řád centrálního depozitáře je základní předpis centrálního depozitáře, který upravuje zejména:

  • postavení a hlavní činnosti centrálního depozitáře
  • podmínky účastnictví v centrálním depozitáři
  • pravidla vedení investičních nástrojů
  • vedení emisí investičních nástrojů
  • podmínky poskytování služeb atd.