Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2018 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2008.

Číst dál...

V době od 16. do 17. června dojde k plánované technické údržbě našich webových stránek. Může dojít k situaci, že během víkendu mohou být některé naše služby nedostupné. Děkujeme za pochopení.

Centrální depozitář cenných papírů Praha (CDCP) obdržel 1. 12. 2017 od Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) certifikát prokazující úplnou akreditaci pro přidělování identifikátoru LEI pro příslušné jurisdikce. Pro držitele LEI (pre-LEI) se nic nemění a nádale budou centrálním depozitářem poskytovaná tato služba za stávajících podmínek.

Číst dál...

Centrální depozitář cenných papírů se stal přímým účastníkem Euroclear Bank SA/NV a k 1. prosinci 2017 otevřel příslušné linky pro vypořádání.

Navázáním spolupráce se společností Euroclear se pro Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) otevírají možnosti poskytování široké škály služeb a současně CDCP získává přístup na další zahraniční trhy.

Číst dál...

Centrání depozitář cenných papírů se stál s účinností od 2. října 2017 přímým účastníkem platebního systému CERTIS, provozovaným ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU. Peněžní účet vedený v CERTIS slouží výhradně pro účely vypořádání obchodů a transakcí a není možné jej využít pro běžný platební styk s centrálním depozitářem.

Vážení emitenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že jsme v poslední době zaznamenali případy rozesílání falešných faktur, které jsou adresovány společnostem, kterým CDCP vede zaknihované cenné papíry. Faktury jsou rozesílány elektronickou poštou a obsahují výzvu k úhradě ročního poplatku za správu ISIN, případně za jeho obnovu. Faktura má v záhlaví uvedenou smyšlenou firmu ISIN Organization, Inc. (viz obrázek níže). Pokud obdobnou výzvu s přiloženou fakturou obdržíte, v žádném případě ji neuhrazujte.

Číst dál...

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2017 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2007.

Podle §99a zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu je centrální depozitář povinen uchovávat údaje ve své evidenci po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci zapsán, a podle § 115 téhož zákona z této evidence poskytovat údaje oprávněným osobám.

Z důvodu údržby interní datové sítě CDCP nebudou ve dnech od 2. 6. 2017 (od 20 hod) do 4. 6. 2017 (do 20 hod) dostupné služby ISB v důvěrné oblasti. Ze stejného důvodu nebudou na stránkách CDCP dostupné některé služby, které jsou určené pro širokou veřejnost (např. žádost o identifikátor LEI). Za případné komplikace se předem omlouváme.

Centrální depozitář informuje, že na základě nových požadavků stanovených GLEIF (Global LEI Foundation) a ROC (Regulatory Oversight Committee), je nucen požadovat při žádosti o LEI nebo ročním prodloužení LEI také informace týkající se mateřských společností, kterých se týká konsolidace dle účetních standardů. Společnosti mají právo své mateřské společnosti neuvádět, ale musí v žádosti vybrat důvod nezveřejnění.  

Kvůli této nové povinnosti je upravena žádost o přidělení LEI a také zavedena nová služba aktualizace LEI, přes kterou může držitel LEI doplnit či aktualizovat nezbytné údaje. V obou službách je dostupná nápověda pro vysvětlení jednotlivých pojmů, tak aby vyplnění bylo intuitivní. V případě roční aktualizace budou všichni držitelé LEI několik týdnů v předstihu informováni prostřednictvím kontaktního emailu o následném postupu nutné aktualizace. Až po aktualizaci prostřednictvím LEI portálu bude možné zaplatit poplatek pro prodloužení platnosti LEI.

Upozorňujeme všechny uživatele ISB, že s účinností od 1. 6. 2017 dochází ke změně struktury výstupního XML, rozhraní pro navazující evidence a externího rozhraní.

Číst dál...