Hledat ...

Upozorňujeme všechny uživatele ISB, že s účinností od 1. 6. 2017 dochází ke změně struktury výstupního XML, rozhraní pro navazující evidence a externího rozhraní.

Číst dál...

Rádi bychom upozornili emitenty, kteří během měsíce prosince budou zasílat do centrálního depozitáře smlouvu o zápisu emise do evidence, případně jiné dokumenty, aby počítali s tím, že doba mezi odesláním na jejich straně a doručením do centrálního depozitáře může být delší než obvyklé dva pracovní dny.

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2016 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2004.

Číst dál...

Dne 3. května byla obnovena možnost převodů vlastnictví akcií Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci. Akcie je zároveň nyní možné darovat Nadačnímu fondu CDCP.

Číst dál...

Na základě vlastní žádosti účastníka bylo k datu 31. 1. 2016 ukončeno účastnictví společnosti Roklen360, a.s. (kód účastníka 852), v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Jediný akcionář Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) rozhodl ve formě notářského zápisu o změně stanov a o přeměně svých listinných akcií na akcie zaknihované.

Číst dál...

Informace pro emitenty, kteří požadují zaknihování emise do 31. 12. 2015.

Číst dál...

Upozorňujeme uživatele ISB, že s účinností od 1. 5. 2016 dochází ke změně struktury výstupního XML, rozhraní pro navazující evidence a externího rozhraní.

Číst dál...

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2015 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2003.

Číst dál...

Účastník centrálního depozitáře The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (RBS), požádal o ukončení účastnictví v CDCP k datu 15. 4. 2015 z důvodu ukončení poskytování custody služeb v ČR.

Číst dál...