Hledat ...

Z důvodu údržby interní datové sítě CDCP nebudou ve dnech od 2. 6. 2017 (od 20 hod) do 4. 6. 2017 (do 20 hod) dostupné služby ISB v důvěrné oblasti. Ze stejného důvodu nebudou na stránkách CDCP dostupné některé služby, které jsou určené pro širokou veřejnost (např. žádost o identifikátor LEI). Za případné komplikace se předem omlouváme.

Centrální depozitář informuje, že na základě nových požadavků stanovených GLEIF (Global LEI Foundation) a ROC (Regulatory Oversight Committee), je nucen požadovat při žádosti o LEI nebo ročním prodloužení LEI také informace týkající se mateřských společností, kterých se týká konsolidace dle účetních standardů. Společnosti mají právo své mateřské společnosti neuvádět, ale musí v žádosti vybrat důvod nezveřejnění.  

Kvůli této nové povinnosti je upravena žádost o přidělení LEI a také zavedena nová služba aktualizace LEI, přes kterou může držitel LEI doplnit či aktualizovat nezbytné údaje. V obou službách je dostupná nápověda pro vysvětlení jednotlivých pojmů, tak aby vyplnění bylo intuitivní. V případě roční aktualizace budou všichni držitelé LEI několik týdnů v předstihu informováni prostřednictvím kontaktního emailu o následném postupu nutné aktualizace. Až po aktualizaci prostřednictvím LEI portálu bude možné zaplatit poplatek pro prodloužení platnosti LEI.

Upozorňujeme všechny uživatele ISB, že s účinností od 1. 6. 2017 dochází ke změně struktury výstupního XML, rozhraní pro navazující evidence a externího rozhraní.

Číst dál...

Rádi bychom upozornili emitenty, kteří během měsíce prosince budou zasílat do centrálního depozitáře smlouvu o zápisu emise do evidence, případně jiné dokumenty, aby počítali s tím, že doba mezi odesláním na jejich straně a doručením do centrálního depozitáře může být delší než obvyklé dva pracovní dny.

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2016 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2004.

Číst dál...

Dne 3. května byla obnovena možnost převodů vlastnictví akcií Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci. Akcie je zároveň nyní možné darovat Nadačnímu fondu CDCP.

Číst dál...

Na základě vlastní žádosti účastníka bylo k datu 31. 1. 2016 ukončeno účastnictví společnosti Roklen360, a.s. (kód účastníka 852), v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Jediný akcionář Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) rozhodl ve formě notářského zápisu o změně stanov a o přeměně svých listinných akcií na akcie zaknihované.

Číst dál...

Informace pro emitenty, kteří požadují zaknihování emise do 31. 12. 2015.

Číst dál...

Upozorňujeme uživatele ISB, že s účinností od 1. 5. 2016 dochází ke změně struktury výstupního XML, rozhraní pro navazující evidence a externího rozhraní.

Číst dál...