Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...

V návaznosti na upozornění pro akcionáře společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, IČ 44269595 publikované dne 6. 8. 2019 oznamuje Centrální depozitář cenných papírů, a.s., že na pokyn emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, IČ 44269595, se sídlem Praha 1, Uhelný trh 414/9, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, byla v evidenci Centrálního depozitáře, a.s. od 2. 9. 2019 zrušena emise zaknihovaných akcií ISIN CZ0009086708 z důvodu jejich přeměny na akcie.

Číst dál...

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., upozorňuje akcionáře společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, IČ 44269595, se sídlem Praha 1, Uhelný trh 414/9, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, že v souvislosti s přeměnou zaknihovaných akcií ISIN CZ0009086708 na akcie bylo z pokynu emitenta s účinností od 5. 8. 2019 zaregistrováno pozastavení práva nakládat s předmětnými zaknihovanými akciemi. Od tohoto data nelze realizovat žádný zápis změny vlastnictví těchto zaknihovaných akcií v evidenci, a to včetně darování.

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2019 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2009.

Číst dál...

Upozorňujeme uživatele ISB, že s účinností od 16. 9. 2019 dochází ke změně struktury výstupního XML, rozhraní pro navazující evidence a externího rozhraní.

Číst dál...

Centrální depozitář cenných papírů obdržel licenci, kterou vyžaduje nové evropské nařízení - CSD Regulation (CSDR). Centrální depozitář se tak připojil k několika dalším evropským depozitářům, které již tuto licenci mají. 

Číst dál...

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2018 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2008.

Číst dál...

Centrální depozitář cenných papírů Praha (CDCP) obdržel 1. 12. 2017 od Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) certifikát prokazující úplnou akreditaci pro přidělování identifikátoru LEI pro příslušné jurisdikce. Pro držitele LEI (pre-LEI) se nic nemění a nádale budou centrálním depozitářem poskytovaná tato služba za stávajících podmínek.

Číst dál...

Centrální depozitář cenných papírů se stal přímým účastníkem Euroclear Bank SA/NV a k 1. prosinci 2017 otevřel příslušné linky pro vypořádání.

Navázáním spolupráce se společností Euroclear se pro Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) otevírají možnosti poskytování široké škály služeb a současně CDCP získává přístup na další zahraniční trhy.

Číst dál...

Centrání depozitář cenných papírů se stál s účinností od 2. října 2017 přímým účastníkem platebního systému CERTIS, provozovaným ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU. Peněžní účet vedený v CERTIS slouží výhradně pro účely vypořádání obchodů a transakcí a není možné jej využít pro běžný platební styk s centrálním depozitářem.

Vážení emitenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že jsme v poslední době zaznamenali případy rozesílání falešných faktur, které jsou adresovány společnostem, kterým CDCP vede zaknihované cenné papíry. Faktury jsou rozesílány elektronickou poštou a obsahují výzvu k úhradě ročního poplatku za správu ISIN, případně za jeho obnovu. Faktura má v záhlaví uvedenou smyšlenou firmu ISIN Organization, Inc. (viz obrázek níže). Pokud obdobnou výzvu s přiloženou fakturou obdržíte, v žádném případě ji neuhrazujte.

Číst dál...