Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...

Informace je určena všem emitentům, kteří mají zájem o zaknihování cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP), včetně emitentů, kteří procházejí procesem přeměny cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

Proces přeměny zahrnuje rozhodnutí valné hromady (VH), publikaci v obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti, stanovení lhůt pro odevzdání listinných akcií vlastníky emitentovi, otevření majetkových účtů akcionáři v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím účastníků CDCP a uzavření smlouvy s CDCP. Proces přeměny se řídí ustanoveními § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Emitent s CDCP zahajuje jednání na základě notářského zápisu z VH, kde je uvedeno, že VH rozhodla o přeměně nebo na základě zápisu o této skutečnosti do Obchodního rejstříku.

Hlavní kroky vedoucích k zaknihování emise v CDCP:

 1. Přidělení kódu LEI
 2. Vyplnění dotazníku ke kotrole emitenta podle AMLZ
 3. Přidělení ISIN – kód pro identifikaci zaknihovaného cenného papíru
 4. Uzavření Smlouvy o vedení evidence emise a Dodatku o zápisu nové emise do evidence (videonávod pro vyplnění formuláře)
 5. Zápisy na účty vlastníků
  • Prostřednictvím listinného příkazu dodaného CDCP
       - Při zápisu v řádu jednotek účtů
  • Prostřednictvím elektronického pokynu v systému ISB - informačního systému CDCP
       - Při zápisu na více účtů
       - Nutná registrace
 6. Registrace v ISB (Informační systém CDCP)
  • Přístup do systému ISB získá emitent vyplněním formuláře Žádost o registraci v ISB, profil Emitent (videonávod pro vyplnění formuláře)
  • Před vyplněním formuláře Žádosti o registraci v ISB je třeba požádat o komerční certifikát (nejedná se o certifikát, který je určen k el. podpisu) u některé z těchto certifikačních autorit: I.CA, Česká pošta-PostSignum, e- Identity
  • Při vyplňování formuláře Žádosti o registraci v ISB emitent zaškrtne pole „nastavit právo prvotního úpisu“ a uvede sériové číslo svého komerčního certifikátu
  • Pro elektronický zápis na účty vlastníků pak emitent obdrží na uvedenou emailovou adresu příručku s detailním postupem
 7. Pro správné podání příkazů k zápisu (vydání) zaknihovaných cenných papírů je třeba znát čísla majetkových účtů vlastníků (majitelů akcií). Majetkový účet musí být zřízen některým z účastníků CDCP

Údaje, které akcionáři pro potřeby připsání zaknihovaných cenných papírů sdělí účastník CDCP:

 • Číslo majetkového účtu, na který emitent podá příkaz k vydání zaknihovaných cenných papírů
 • Kód účastníka v CDCP
 • Rodné číslo akcionáře
 • Číslo účtu zákazníků a Identifikátor účastníka v CDCP v případě, že účet akcionáře otevřel účastník CDCP v navazující evidenci na centrální evidenci CDCP

 Poplatky emitenta:

 • Jednorázový poplatek za přidělení ISIN: 1 500 Kč
 • Jednorázový poplatek za zápis emise: 5 800 Kč
 • Poplatek za vedení evidence emise je možné vypočítat prostřednictvím Kalkulačky poplatků (pro výpočet poplatků je nutné uvést celkový objem emise v nominální hodnotě a počet účtů, na kterých bude emise vedena)
 • Úplný ceník CDCP

V případě dotazů nás kontaktujte na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Videonávody:

VZOR žádosti registrace do ISB
VZOR zadosti registrace do ISB

VZOR dodatku o zápisu nové emise do evidence
VZOR dodatku o zapisu nove emise do evidence