Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...
Smlouvy a příručky pro emitenty
Smlouva o vedení evidence emise Dodatek o zápisu nové emise do evidence
Dodatek o zápisu zvýšení počtu zaknihovaných cenných papírů Příručka pro emitenty a administrátory emisí
Vzor plné moci pro právnickou osobu k podpisu žádosti o výpis z evidence emise Vzor plné moci pro právnickou osobu k podpisu smlouvy o vedení evidence emise a podpisu dodatků
Vzor plné moci pro fyzickou osobu k podpisu žádosti o výpis z evidence emise Vzor plné moci pro fyzickou osobu k podpisu smlouvy o vedení evidence emise a podpisu dodatků
Žádosti, příkazy a oznámení emitenta
Žádost o registraci zákazníka a uživatele v ISB - emitenti a administrátoři Žádost emitenta ISIN (přidělení, zrušení, změna)
Žádost o registraci do Emitentské oblasti - služby dle SRD II  
Oznámení emitenta o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír (listinný) Příkaz emitenta ke splynutí emisí - hromadná výměna zaknihovaných akcií
Příkaz emitenta pro výkup akcií hlavním akcionářem Příkaz emitenta ke zrušení evidence zaknihovaných cenných papírů
Příkaz emitenta ke zrušení zaknihovaných akcií v důsledku snížení základního kapitálu Příkaz emitenta ke změně zápisu formy nebo druhu zaknihovaných akcií vedených v evidenci cenných papírů
Příkaz emitenta k zápisu nebo zrušení zápisu omezené převoditelnosti akcií Příkaz emitenta ke snížení počtu dluhopisů v emisi
Příkaz emitenta ke změně jmenovité hodnoty v důsledku snížení nebo zvýšení základního kapitálu Žádost emitenta o prominutí povinnosti platit poplatek za vedení evidence emise
Příkaz emitenta k provedení štěpení  
Žádost emitenta o zápis změny údajů o emitentovi v evidenci emise F12 - Žádost o výpis z emise bez zástav
F13 - Žádost o výpis z emise včetně zástav a PPN
F37 - Žádost o výpis z emise včetně zástav, PPN a peněžních účtů