Hledat ...

Centrální depozitář cenných papírů – informace a služby pro veřejnost i profesionály

Novinky:

Centrální depozitář získal úplnou akreditaci od GLEIF pro přídělování LEI

12. 12. 2017 10:00

Centrální depozitář cenných papírů Praha (CDCP) obdržel 1. 12. 2017 od Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) certifikát prokazující úplnou akreditaci pro přidělování identifikátoru LEI pro příslušné jurisdikce. Pro držitele LEI (pre-LEI) se nic nemění a nádale budou centrálním depozitářem poskytovaná tato služba za stávajících podmínek. Akreditací byl úspěšně dokončen celkový proces začlenění centrálního depozitáře do GLEIS (Global Legal Entity Identifier System), a CDCP se tak oficiálně stal tzv. LOU (Local Operating Unit) a přidělené pre-LEI se automaticky stávají LEI.

CDCP se stává přímým účastníkem Euroclear Bank SA/NV

5. 12. 2017 9:03

Centrální depozitář cenných papírů se stal přímým účastníkem Euroclear Bank SA/NV a k 1. prosinci 2017 otevřel příslušné linky pro vypořádání. Navázáním spolupráce se společností Euroclear se pro Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) otevírají možnosti poskytování široké škály služeb a současně CDCP získává přístup na další zahraniční trhy. „Spolupráce s Euroclear nám poskytne bezpečnou a efektivní linku pro vypořádání a umožní nám využívat všechny služby související s korporátními operacemi a nabízí potenciál pro rozvoj dalších služeb v oblasti zahraničních cenných papírů,“ komentovala Helena Čacká, generální ředitelka CDCP. Tento krok byl pozitivně přijat mnoha účastníky CDCP a mohl by otevřít nové příležitosti pro Burzu cenných papírů Praha.

Centrání depozitář přímým účastníkem platebního systému CERTIS

2. 10. 2017 8:55

Centrání depozitář cenných papírů se stál s účinností od 2. října 2017 přímým účastníkem platebního systému CERTIS, provozovaným ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU. Peněžní účet vedený v CERTIS slouží výhradně pro účely vypořádání obchodů a transakcí a není možné jej využít pro běžný platební styk s centrálním depozitářem.