Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...

Centrální depozitář cenných papírů z důvodu ochranných opatření žádá své klienty o komunikaci elektronickými prostředky. Děkujeme

Novinky:

Posunutí termínu nasazení nového rozhraní ISB

4. 11. 2020 11:58

Vážení zákazníci, s ohledem na aktuální vývoj pandemie COVID-19, si Vás dovolujeme informovat o posunutí termínu nasazení nového rozhraní ISB o jeden měsíc. Nové datum nasazení do provozního prostředí je stanoveno na 1. březen 2021.

Oznámení pro emitenty akcií obchodovaných na regulovaných trzích

7. 10. 2020 9:58

Centrální depozitář připomíná emitentům zaknihovaných akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, jejichž emise jsou evidovány v centrální evidenci vedené CDCP, informační povinnost upravenou v § 121e ZPKT a následně v článku 20 odst. 4 Provozního řádu. Jestliže emitent nezasílá informace, které je povinen uveřejnit podle § 120 odst. 7 ZPKT, přímo všem akcionářům, je povinen poskytnout je centrálnímu depozitáři. Centrální depozitář připomíná emitentům zaknihovaných akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, jejichž emise jsou evidovány v centrální evidenci vedené CDCP, informační povinnost upravenou v § 121e ZPKT a následně v článku 20 odst. 4 Provozního řádu. Jestliže emitent nezasílá informace, které je povinen uveřejnit podle § 120 odst. 7 ZPKT, přímo všem akcionářům, je povinen poskytnout je centrálnímu depozitáři.

Změna rozhraní ISB

30. 9. 2020 14:26

Upozorňujeme uživatele ISB, že s účinností od 1. 2. 2021 dochází ke změně struktury výstupního XML služeb ISB a dále pak rozhraní pro navazující evidence a externího rozhraní.