Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...

Centrální depozitář cenných papírů z důvodu ochranných opatření žádá své klienty o komunikaci elektronickými prostředky. Děkujeme

Novinky:

Oznámení pro emitenty akcií obchodovaných na regulovaných trzích

7. 10. 2020 9:58

Centrální depozitář připomíná emitentům zaknihovaných akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, jejichž emise jsou evidovány v centrální evidenci vedené CDCP, informační povinnost upravenou v § 121e ZPKT a následně v článku 20 odst. 4 Provozního řádu. Jestliže emitent nezasílá informace, které je povinen uveřejnit podle § 120 odst. 7 ZPKT, přímo všem akcionářům, je povinen poskytnout je centrálnímu depozitáři. Centrální depozitář připomíná emitentům zaknihovaných akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, jejichž emise jsou evidovány v centrální evidenci vedené CDCP, informační povinnost upravenou v § 121e ZPKT a následně v článku 20 odst. 4 Provozního řádu. Jestliže emitent nezasílá informace, které je povinen uveřejnit podle § 120 odst. 7 ZPKT, přímo všem akcionářům, je povinen poskytnout je centrálnímu depozitáři.

Změna rozhraní ISB

30. 9. 2020 14:26

Upozorňujeme uživatele ISB, že s účinností od 1. 2. 2021 dochází ke změně struktury výstupního XML služeb ISB a dále pak rozhraní pro navazující evidence a externího rozhraní.

Centrální depozitář reaguje na současnou situaci šíření covid 19

4. 9. 2020 13:22

Centrální depozitář upozorňuje své klienty, že se v zájmu omezení šíření koronaviru rozhodl převést zaměstnance v maximálním možném rozsahu na práci vykonávanou z domova, a žádá své klienty o pochopení pro případ neočekávaných komplikací. CDCP doporučuje emitentům (při poskytování služeb vedení evidence emise) a orgánům veřejné moci (při poskytování informací z centrální evidence) využívat komunikaci elektronickými prostředky, podání takto učiněná budou zpracovávána přednostně. V zájmu omezení fyzického kontaktu CDCP dočasně pozastavuje předávání výpisů z evidence emise v sídle společnosti (je třeba použít možnost doručení do ISB nebo zaslání výpisu na dobírku) a přejímaní darovacích smluv Nadačním fondem CDCP.