Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...

Centrální depozitář cenných papírů - informace a služby pro veřejnost i profesionály

Novinky:

Údržba internetových stránek CDCP

5. 8. 2020 11:37

Z důvodu údržby databázových serverů CDCP budou dne 6. 8. 2020 (od 20:00 do 00:00) mimo provoz internetové stránky CDCP (www.cdcp.cz), nebudou tak dostupné Bezplatné služby online a Služby ISB. Za případné komplikace se předem omlouváme.

Ukončení opatření přijatých v době nouzového stavu

22. 6. 2020 9:32

V zájmu omezení fyzického kontaktu klientů s pracovníky CDCP bylo od 16. 3. 2020 dočasně pozastaveno předávání výpisů z evidence emise v sídle společnosti a přejímaní darovacích smluv Nadačním fondem CDCP. Vzhledem k rozvolňování mimořádných opatření přijatých v souvislosti s omezením šíření koronaviru informuje CDCP své klienty, že toto opatření bylo zrušeno. Zároveň CDCP doporučuje všem klientům, aby používali při návštěvě roušky a aby si návštěvu předem telefonicky domluvili na telefonních číslech uvedených v kontaktech na těchto stránkách.

Úprava časového období, za které CDCP poskytuje informace ze své evidence

1. 6. 2020 12:20

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2020 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2010.  Podle §99a zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu je centrální depozitář povinen uchovávat údaje ve své evidenci po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci zapsán, a podle § 115 téhož zákona z této evidence poskytovat údaje oprávněným osobám.