Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...

Centrální depozitář cenných papírů – informace a služby pro veřejnost i profesionály

Novinky:

Informace ke změně ceníku

15. 1. 2020 15:03

Hlavní změna ceníku platného od 1.7.2020 se týká rozložení poplatků u dluhopisů. Centrální depozitář se po detailní analýze a mezinárodním srovnání rozhodl snížit poplatek za vydání dluhopisů, který platí emitent, a zvýšit poplatek za vedení dluhopisů na majetkovém účtu, který hradí držitel dluhopisů. „Jsme přesvědčeni, že postupné přiblížení se struktuře poplatků zahraničních depozitářů je nezbytnou podmínkou pro udržení konkurenceschopnosti centrálního depozitáře v Evropě a rozvoji tuzemského kapitálového trhu. Cílem této změny je udržitelnost poskytování služeb emitentům, ze které budou v dlouhodobém horizontu profitovat také držitelé dluhopisů a naši účastníci “, odůvodňuje rozhodnutí představenstva Centrálního depozitáře cenných papírů generální ředitel Ondřej Dusílek.

Upozornění na povinnost žadatele o ISIN disponovat kódem LEI

2. 12. 2019 8:34

CDCP upozorňuje všechny žadatele o přidělení kódu ISIN, že podmínkou jeho přidělení je aktivní LEI kód žadatele. Dosud byla tato povinnost stanovena pouze žadatelům o ISIN pro cenné papíry zaknihované v evidencích CDCP, u kterých tato povinnosti vyplývá z nařízení o centrálních depozitářích (CSDR). Důvodem rozšíření povinnosti zejména také na emitenty listinných cenných papírů je dohoda asociací ANNA a GLEIF na společné snaze o transparentnost při vydávání cenných papírů propojováním emitenta s jeho emisemi. CDCP se jako člen těchto asociací zavázal tuto dohodu naplňovat. Tato změna je platná pro žádosti o ISIN přijaté do CDCP po 15. prosinci 2019.

Oznámení o ukončení poskytování služby – Existence majetkového účtu v nezařazené evidenci

30. 9. 2019 14:25

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále CDCP) oznamuje, že s účinností od 1.1. 2020 ukončuje poskytování online služby určené k ověření existence majetkového účtu v nezařazené evidenci. Nezařazená evidence je evidence majetkových účtů, jejichž majitelé od roku 2010, kdy došlo k převodu evidencí do CDCP, dosud neuzavřeli smlouvu s některým z účastníků CDCP. Informaci o existenci nezařazeného majetkového účtu lze i nadále získat prostřednictvím některého z účastníků CDCP, jejichž seznam nalezne zde. Beze změny zůstává i služba Výpis z nezařazeného majetkového účtu, která je poskytována jak účastníky, tak CDCP. Postup, jak získat výpis je uveden zde.