Hledat ...

Centrální depozitář cenných papírů – informace a služby pro veřejnost i profesionály

Novinky:

Úprava časového období, za které CDCP poskytuje informace ze své evidence

27. 6. 2017 9:16

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2017 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2007. Podle §99a zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu je centrální depozitář povinen uchovávat údaje ve své evidenci po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci zapsán, a podle § 115 téhož zákona z této evidence poskytovat údaje oprávněným osobám.

Odstávka důvěrné části ISB a služeb pro širokou veřejnost

2. 6. 2017 11:51

Z důvodu údržby interní datové sítě CDCP nebudou ve dnech od 2. 6. 2017 (od 20 hod) do 4. 6. 2017 (do 20 hod) dostupné služby ISB v důvěrné oblasti. Ze stejného důvodu nebudou na stránkách CDCP dostupné některé služby, které jsou určené pro širokou veřejnost (např. žádost o identifikátor LEI). Za případné komplikace se předem omlouváme.

Změny pro přidělování a prodloužení platnosti LEI

1. 6. 2017 3:44

Centrální depozitář informuje, že na základě nových požadavků stanovených GLEIF (Global LEI Foundation) a ROC (Regulatory Oversight Committee), je nucen požadovat při žádosti o LEI nebo ročním prodloužení LEI také informace týkající se mateřských společností, kterých se týká konsolidace dle účetních standardů. Společnosti mají právo své mateřské společnosti neuvádět, ale musí v žádosti vybrat důvod nezveřejnění.   Kvůli této nové povinnosti je upravena žádost o přidělení LEI a také zavedena nová služba aktualizace LEI, přes kterou může držitel LEI doplnit či aktualizovat nezbytné údaje. V obou službách je dostupná nápověda pro vysvětlení jednotlivých pojmů, tak aby vyplnění bylo intuitivní. V případě roční aktualizace budou všichni držitelé LEI několik týdnů v předstihu informováni prostřednictvím kontaktního emailu o následném postupu nutné aktualizace. Až po aktualizaci prostřednictvím LEI portálu bude možné zaplatit poplatek pro prodloužení platnosti LEI.