Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...

Centrální depozitář cenných papírů z důvodu ochranných opatření žádá své klienty o komunikaci elektronickými prostředky. Děkujeme (více informací)

Novinky:

Úprava časového období, za které CDCP poskytuje informace ze své evidence

1. 6. 2020 12:20

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2020 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2010.  Podle §99a zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu je centrální depozitář povinen uchovávat údaje ve své evidenci po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci zapsán, a podle § 115 téhož zákona z této evidence poskytovat údaje oprávněným osobám.

Nový front-end klient CDCP Enter

8. 4. 2020 14:09

Centrální depozitář připravuje pro své účastníky novou webovou aplikaci s názvem CDCP Enter. Aplikace bude umožňovat zejména manuální zpracování a bude dostupná v produkčním prostředí spolu s implementací změn spojených s požadavky CSDR na disciplínu vypořádání v únoru 2021. Pro testování však bude k dispozici již v červnu letošního roku. Bližší informace jsou uvedeny zde.

Změna struktury rozhraní pro navazující evidence

31. 3. 2020 14:14

Upozorňujeme účastníky, že s účinností od 3. 9. 2020 (včetně) dochází k změně rozhraní ISB a komunikace mezi portálem ISB a navazující evidencí bude umožněna pouze prostřednictvím nového rozhraní pro Navazující evidence ve verzi 7.0. Nový popis struktury komunikace je dostupný od 31. 3. 2020 na stránkách www.cdcp.cz v sekci Další služby – Služby ISB a na interním webu CDCP. Nasazení na testovací prostředí bude provedeno k 1. 8. 2020.