Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...

Centrální depozitář cenných papírů – informace a služby pro veřejnost i profesionály

Novinky:

Upozornění na povinnost žadatele o ISIN disponovat kódem LEI

2. 12. 2019 8:34

CDCP upozorňuje všechny žadatele o přidělení kódu ISIN, že podmínkou jeho přidělení je aktivní LEI kód žadatele. Dosud byla tato povinnost stanovena pouze žadatelům o ISIN pro cenné papíry zaknihované v evidencích CDCP, u kterých tato povinnosti vyplývá z nařízení o centrálních depozitářích (CSDR). Důvodem rozšíření povinnosti zejména také na emitenty listinných cenných papírů je dohoda asociací ANNA a GLEIF na společné snaze o transparentnost při vydávání cenných papírů propojováním emitenta s jeho emisemi. CDCP se jako člen těchto asociací zavázal tuto dohodu naplňovat. Tato změna je platná pro žádosti o ISIN přijaté do CDCP po 15. prosinci 2019.

Oznámení o ukončení poskytování služby – Existence majetkového účtu v nezařazené evidenci

30. 9. 2019 14:25

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále CDCP) oznamuje, že s účinností od 1.1. 2020 ukončuje poskytování online služby určené k ověření existence majetkového účtu v nezařazené evidenci. Nezařazená evidence je evidence majetkových účtů, jejichž majitelé od roku 2010, kdy došlo k převodu evidencí do CDCP, dosud neuzavřeli smlouvu s některým z účastníků CDCP. Informaci o existenci nezařazeného majetkového účtu lze i nadále získat prostřednictvím některého z účastníků CDCP, jejichž seznam nalezne zde. Beze změny zůstává i služba Výpis z nezařazeného majetkového účtu, která je poskytována jak účastníky, tak CDCP. Postup, jak získat výpis je uveden zde.

Oznámení o zrušení zaknihovaných akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

3. 9. 2019 14:28

V návaznosti na upozornění pro akcionáře společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, IČ 44269595 publikované dne 6. 8. 2019 oznamuje Centrální depozitář cenných papírů, a.s., že na pokyn emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, IČ 44269595, se sídlem Praha 1, Uhelný trh 414/9, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, byla v evidenci Centrálního depozitáře, a.s. od 2. 9. 2019 zrušena emise zaknihovaných akcií ISIN CZ0009086708 z důvodu jejich přeměny na akcie.