Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám upozornit, že jsme na internetových stránkách naší společnosti, v sekci Popis komunikačních rozhraní Můj depozitář, právě zveřejnili opravenou verzi Rozhraní ISB pro Navazující evidence 7.2. Rozhraní, které jsme publikovali minulý týden, bohužel obsahovalo chybné XSD. Opravená verze rozhraní již obsahuje korektní soubor XSD a dále i upravené popisy u služeb S01 až S09. Harmonogram implementace zůstává beze změny.

Za případné komplikace se samozřejmě omlouváme a děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme účastníky CDCP, že s účinností od 31. 1. 2022 (včetně) bude do provozního prostředí nasazena nová verze komunikačního rozhraní ISB pro Navazující evidence ve verzi 7.2. Avizovaná změna se týká pouze těch služeb v rozhraní implementovaných na základě platné směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES (SRD II), jejíž cílem je zajištění dlouhodobého působení akcionářů při výkonu svých práv ve společnostech, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Jedná o tedy služby s označením S01 až S09, jejichž struktura je závazně stanovena aktuálně platnou ISO normou.

Služby a jejich struktury, uvedené v rozhraní pro Navazující evidence ve verzi 7.1, se částečně rozcházejí oproti popisu uvedeném v příslušné ISO normě a z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k mimořádné změně rozhraní pro NE, která tento nesoulad odstraní. Implementace je povinná pouze pro účastníky, kteří komunikují přes rozhraní ISB a nevyužívají tedy komunikaci přes SWIFT protokol (ISO norma je závazná i zde).

Novou verzi rozhraní s aktualizovaným popisem komunikační struktury naleznete na webových stránkách naší společnosti v sekci: Popis komunikačních rozhraní Můj depozitář.

Harmonogram implementace nového rozhraní pro navazující evidence

Zveřejnění nového rozhraní29. 12. 2021
Fáze implementace29. 12. 2021 – 14. 1. 2022
Nasazení do testovacího prostředí14. 1. 2022*
Fáze testování14. 1. – 28. 1. 2022
Nasazení do provozního prostředí28. 1. 2022*
*po ukončení účetního dne

Společnost Centrální depozitář cenných papírů (CDCP), která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů a vypořádává obchody na pražské burze, spustila novou online službu, pomocí které lidé získají informace především o akciích nabytých v rámci kuponové privatizace.

CDCP přináší možnost získat online výpis z tzv. nezařazeného účtu cenných papírů (tedy bývalého účtu zaniklého Střediska cenných papírů) na svých internetových stránkách www.cdcp.cz.

„Novou službu jsme mohli připravit i díky letošnímu zavedení bankovní identity s cílem zjednodušit lidem přístup k získání výpisu z nezařazeného účtu. Tento výpis jim poskytne jasnou informaci, zda a které akcie ještě na tomto účtu drží. Věříme, že i díky nízkému poplatku za tuto službu, který zahrnuje i poplatek bankovní identitě, se nám podaří oslovit maximum občanů, kteří si stále nejsou jisti, zda něco vlastní. Tuto službu však mohou využít i ti, kteří ví, že stále mají cenné papíry v nezařazené evidenci a z jakéhokoliv důvodu chtějí získat aktuální výpis,“ uvedl Ondřej Dusílek, generální ředitel CDCP.

CDCP si od nového online nástroje slibuje, že se sníží počet nezařazených účtů, kterých existuje více než 700 tisíc. Majitelé těchto účtů nebo jejich dědicové doposud formálně žádali o výpis u obchodníků s cennými papíry nebo u CDCP korespondenčně s ověřeným podpisem. Možnost pořídit si výpis online prostřednictvím webu zvýší jeho dostupnost. Poplatek za výpis online bude činit 90 Kč.

CDCP zároveň doporučuje všem vlastníkům cenných papírů, kteří získají online výpis z nezařazené evidence a rozhodnou se s těmito aktivy dále nakládat, aby si zřídili majetkový účet u některého z účastníků CDCP, tedy bank či obchodníků s cennými papíry. Zároveň má vlastník možnost darovat cenné papíry, které pro něho nemají hodnotu, Nadačnímu fondu Centrálního depozitáře cenných papírů.

Přístup do online rozhraní získá každý zájemce po ověření totožnosti přes bankovní identitu (BankID). Nemusí tak postupovat zdlouhavý registrační a přihlašovací proces k systému. Přihlásí se přes zavedenou a zabezpečenou identitu, kterou běžně používají při přístupu do internetového bankovnictví.

„Zatím ještě nejsou do ověření totožnosti přes bankovní identitu zapojeny všechny tuzemské banky, ale postupně přibývají a čtyři největší bankovní domy v ČR již tuto službu nabízejí. S nárůstem uživatelů a rozšířením služeb bankovní identity například v podobě digitálního podepisování smluv bychom v budoucnu chtěli naše online služby dále rozšiřovat,“ uzavírá Ondřej Dusílek.

Služba je momentálně přístupná klientům těchto bank: Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka a MONETA Money bank. Ostatní banky, které nabízejí službu Bankovní identita, prozatím neumožňují svým klientům identifikaci vůči třetím subjektům (soukromým), tj. v současné chvíli umožňují identifikaci pouze vůči státním orgánům.