Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále CDCP) oznamuje, že s účinností od 27. 3. 2021 ukončil poskytování online služby pro širokou veřejnost, určené ke zjištění hodnoty CP pro oceňování majetku fondů.

Vážení zákazníci, s ohledem na aktuální vývoj pandemie COVID-19, si Vás dovolujeme informovat o posunutí termínu nasazení nového rozhraní ISB o jeden měsíc. Nové datum nasazení do provozního prostředí je stanoveno na 1. březen 2021.

Aktualizovaný harmonogram implementace je uveden níže. Děkujeme za pochopení.

Aktualizovaný harmonogram implementace nových rozhraních ISB

Zveřejnění nového rozhraní30. 9. 2020
Fáze implementace30. 9. 2020 – 31. 12. 2020
Nasazení do testovacího prostředí4. 1. 2021
Fáze testování4. 1. – 28. 2. 2021
Nasazení do provozního prostředí1. 3. 2021

Centrální depozitář připomíná emitentům zaknihovaných akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, jejichž emise jsou evidovány v centrální evidenci vedené CDCP, informační povinnost upravenou v § 121e ZPKT a následně v článku 20 odst. 4 Provozního řádu. Jestliže emitent nezasílá informace, které je povinen uveřejnit podle § 120 odst. 7 ZPKT, přímo všem akcionářům, je povinen poskytnout je centrálnímu depozitáři. Centrální depozitář připomíná emitentům zaknihovaných akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, jejichž emise jsou evidovány v centrální evidenci vedené CDCP, informační povinnost upravenou v § 121e ZPKT a následně v článku 20 odst. 4 Provozního řádu. Jestliže emitent nezasílá informace, které je povinen uveřejnit podle § 120 odst. 7 ZPKT, přímo všem akcionářům, je povinen poskytnout je centrálnímu depozitáři.

 Emitent předává informace centrálnímu depozitáři prostřednictvím služeb, které jsou dostupné v Emitentské oblasti (nutná registrace) nebo prostřednictvím SWIFT zpráv dle ISO 20022.

Registrace do emitentské oblasti se provádí prostřednictvím formuláře: ŽÁDOST O REGISTRACI DO EMITENTSKÉ OBLASTI – SLUŽBY DLE SRD II, který je dostupný na stránkách CDCP, v části určené emitentům a administrátorům emisí. Vyplněný formulář lze zaslat poštou na adresu: Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Odbor klientského servisu a služeb emitentům, Rybná 14, 110 05 Praha 1. V případě, že k odeslání formuláře bude využita e-mailová adresa cdcp@cdcp.cz (nebo datová schránka 9ffsw4yk), musí být formulář opatřen platným digitálním podpisem vydaným akreditovanou certifikační autoritou.